FANDOM


Passive Skills - ทักษะติดตัว - Edit

ทักษะในเครือนี้ จะทำงานอัตโนมัติหรือเมื่อครบเงื่อนไขจึงจะทำงานโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานทักษะเอง ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะในเครือสนับสนุน

Unique Passive Skills - ทักษะติดตัวเฉพาะ -Edit

ทักษะติดตัวที่มีผลมาจากบุคลิคภาพเฉพาะตัวหรือการฝึกฝนเฉพาะไม่สามารถหาได้ทั่วๆไป ไม่แสดงความสามารถทับซ้อนกับทักษะที่มีผลใกล้เคียงกัน
Active Skills - ทักษะเปิดใช้งาน -Edit

ทักษะในเครือนี้ เป็นทักษะประเภทเปิดใช้งานเอง และจะเสียค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในแต่ละทักษะหรือบางทักษะอาจจะไม่ต้องเสียอะไรเลย สามารถแยกย่อยได้คือ

Im-passive Active Skills - ทักษะที่กำหนดท่าทางอัตโนมัติ -Edit

เมื่อเปิดใช้งานจะทำการควบคุมผู้ใช้และทำท่าทางตามทักษะเองโดยผู้ใช้สามารถยกเลิกได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปในตอนที่เปิดใช้สกิลจะไม่ได้คืน และถ้าผู้ใช้ยกเลิกจะทำให้เสียการทรงตัวในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับทักษะที่ยกเลิก

Simmulation Path Active Skills  - ทักษะที่กำหนดเส้นทางหรือวิธีการโจมตีให้ -Edit

เมื่อเปิดใช้ทักษะในเครือนี้ระบบ HUD จะทำการจำลองวิธีการเคลื่อนที่หรือเป้าหมายที่ต้องกระทำให้ล่วงหน้าและผู้ใช้จำเป็นต้องทำตามวิธีการหรือรูปจำลองที่ทักษะนั้นปรากฏขึ้นทีละขึ้นตอน โดยส่วนมากจะมีเวลากำหนดในแต่ละขั้นตอน หากทำได้ทักษะจะถือว่าสำเร็จและมีโบนัสพิเศษให้เมื่อจบทักษะ

-  ระดับการสำเร็จของทักษะ -

Perfect - ใช้ทักษะจบอย่างสมบูรณ์ ทำเวลาได้อยู่ในเกณท์และออกท่าทางได้หมดจด โบนัสพิเศษเพิ่มผลทักษะ 200 %

Brilliant - ใช้ทักษะจบ ทำเวลาได้ในเกณท์ที่ทักษะไม่ล้มเหลว ออกท่าทางได้คล้ายบ้างเหมือนบ้าง โบนัสพิเศษเพิ่มผลของทักษะ 100 %

Chill - ใช้ทักษะจบแบบครึ่งๆกลางๆ ทำเวลาได้ในเกณท์ที่ทักษะไม่ล้มเหลว ออกท่าทางได้ไม่ตรงกับที่ทักษะกำหนด ไม่มีโบนัสพิเศษของทักษะ

Failure - ทักษะจบการทำงานทันทีกลับมาอยู่ใน Free Mode ถือว่าทักษะล้มเหลว

คำแนะนำ : ความเสียหายเป็นแบบเรียลไทม์ระดับความสำเร็จด้านบนเป็นเพียงความเสียหายเพิ่มเติม

Tactics : Condition Action - การบรรลุเงื่อนไขสกิล -Edit

ทักษะชนิดนี้ส่วนมากอยู่ในเครือ - ทักษะต่อเนื่อง - ไม่ว่าจะเป็นทักษะย่อยในเครือ SPAS (Simmulation Path Action Skills) ส่วนใหญ่จะกำหนดสถานะชัดเจนว่า ถ้าเปิดใช้งานได้ในสถาณการณ์ไหนหรือเมื่อเปิดใช้ทักษะอื่นๆก่อนเพื่อทำให้สถานะทักษะใช้งานได้โดยจะมีการละเว้นเงื่อนไขบางอย่างของทักษะให้

Toggles Skills - ทักษะเปิดใช้ต่อเนื่อง -Edit

ทักษะชนิดนี้เป็นการเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องส่วนมากเป็นทักษะสนับสนุน ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง


Unique Skills - ทักษะเฉพาะตัว -Edit

เป็นทักษะที่พัฒนาต่อยอดมาจากผู้ใช้ทักษะที่มีความเชี่ยวชาญจนสามารถดัดแปลงหรือประยุกต์จนระบบยอมรับให้เป็นทักษะเฉพาะตัว

- ไม่มีระบบ UI Guide เช่น Path หรือ Auto-move ให้ ผู้ใช้ต้องออกท่าทางเอาเอง

- ความสามารถสามารถเปลื่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้


ทักษะของตัวละครที่ปรากฏEdit

สิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับในขั้นตอนการสร้างตัวละคร เป็นทักษะเฉพาะตัว โดยประมวลจาก ชื่อตัวละคร ลักษณะการตกแต่งตัวละคร(อาธิ สีตา สีผม) การเลือดธาตุมาสเตอร์ เมืองเกิด สภาพร่างกายของผู้เล่น

รายชื่อสกิลเฉพาะตัวที่ปรากฏ ที่ปรากฏในแพทซ์ 1.0

-  Crystalize Born [Passive]

ทำให้ผู้เล่นได้รับทักษะเวทย์มนต์ในเครือการควบคุม "พลังเวทย์" "ผนึกเวทย์" "ขึ้นรูป" ตั้งแต่แรก และมีความสามารถในการแปลง พลังเวทย์ ในอากาศให้กลายเป็นผลึกใสในระดับอนุภาคได้

ติดตัว: ผนึกมนตราค่าใช้จ่ายลดลง 25% รุนแรงขึ้น 15 % , ขึ้นรูป เพิ่มระยะส่งผลและลด ค่าใช้จ่ายลง 20 %

ผนึกมนตรา

ทักษะสายเวทย์ขั้นเริ่มต้น ผู้ที่ได้รับอาชีพ ผู้ใช้เวทย์ จะได้รับในเริ่มแรก จากเควส [หนทางสู่จอมเวทย์ฝึกหัด]

-  Icy Boneyard [Field Active]

เมื่อใช้ทักษะออกจะทำเกิดอาการสโลว์การเคลื่อนที่/ท่วงท่าของเป้าหมาย ตามความชำนาญ

ค่าใช้จ่าย : หักลบมานาเพิ่มเติม 25 ต่อทักษะที่ใช้ออก

-  Frozen Tomb [Active]

เมื่อตายจะทำให้เกิดเสาน้ำแข็งขนาดใหญ่ครอบคลุมเป้าหมาย  สร้างสถานะ "มึนงง" ให้เป้าหมาย และสโลว์เป้าหมายอื่นๆในระยะใกล้ตัวเสาและระเบิดออก ทำความเสียหาย 300+(35%) ในระยะ 500m ของรอบๆตัวเสา

ค่าใช้จ่าย : 30 % ของมานาสูงสุด

-  Hexa Defiled [Active/Impassive]

ทำให้ทักษะที่สามารถลดทอนความสามารถศัตรู ระยะเวลาส่งผล นานขึ้นเป็นเท่าตัว หากพลังชีวิตของศัตรูต่ำกว่า 50 % สามารถผิดปกติเหล่านั้นส่งผลรูนแรงขึ้นอีกเท่าตัว / ติดตัว :ทำให้การเรียนรู้ทักษะสนับสนุนพันธมิตร เร็วขึ้น 20 % และทักษะสร้างสถานะผิดปกติเรียนรู้เร็วขึ้น 50 %

-  Sylian Absorb [Field Active]

สร้างฟิลด์ดูดซับพลังชีวิตไว้ โดยเมื่อหมดระยะเวลาหรือผู้ใช้ยกเลิกจะนำความเสียหายของทุกๆสิ่งในบริเวณนั้นมารวมกันและสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่ในอาณาเขต

ค่าใช้จ่าย : ใช้เลือด -0.25 % ต่อ วินาที

   คำเตือน : ไม่จำกัดเป้าหมาย , มีผลต่อผู้เล่นในอาณาเขตทุกคน ยกเว้นผู้ใช้

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.